خلاصه گزارش فعالیتهای هیات مدیره دوره ششم از 94/2/27 الی 95/4/30

– تعدادجلسات تشکیل شده : 50 جلسه – تعداد مصوبات : 190 مصوبه – تعداد مصوبات اجرایی شده :47% – تعداد مصوباتی که نیاز به پی گیری دارد : 53 % برخی از مصوبات اجرایی شده در دوره گزارش : – جلوگیری از تخریب خانه های تاریخی – تاسیس دفاتر...
0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.