🛍 1400/12
✨30% تخفيف ویژه✨

«به همت کمیتهٔ رفاهی انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان معمارخراسان رضوی،تفاهم نامه‌ای میان کانون تولید پوشاک آقایان اطمينان و کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی حرف مهندسی ساختمان خراسان رضوی منعقدگردید»

به موجب این تفاهم‌نامه،اعضاء محترم انجمن‌های صنفی حرف مهندسی می‌توانند با ارائه معرفی ‌نامه از سوی انجمن ویا ارائه کارت عضویت از ٣٠% تخفیف موضوع این تفاهم‌نامه بر روی کلیهٔ محصولات و درتمام شعب فروشگاه اطمینان بهره‌مند شوند.

▫️لیست انجمن‌های مشمول این تفاهم‌نامه:

١. کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی حرف مهندسی ساختمان خراسان رضوی.
٢. انجمن صنفی کارفرمایی دفاترمهندسی خراسان رضوی.
٣. انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان شهر مشهد.
۴. انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان معمار خراسان رضوی.
۵. انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان شهرساز خراسان رضوی.
۶. انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان گاز خراسان رضوی.
٧. انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های طراح و ناظرحقوقی.
٨. انجمن آزمایشگاه های جوش وبتن خراسان رضوی.
٩. انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان عمران خراسان رضوی.
١٠. انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان خراسان رضوی.
١١. انجمن صنفی کارگری مهندسان مکانیک خراسان رضوی.
١٢. انجمن صنفی کارگری مهندسان برق خراسان رضوی.
١٣. انجمن صنفی کارگری مهندسان گاز خراسان رضوی.
١۴. جامعهٔ نقشه برداران خراسان رضوی.

▫️آدرس شعب پوشاک اطمینان:

۱-بین معلم ۱۲ و ١۴

05136022441

۲-نبش هاشمیه ۳۷

05138838296

۳-نبش صیاد شیرازی ۱۰

05138918390

─┅═ঊঈ 💭.•°•💭.•°•💭.•°•💭 ঊঈ═┅─

t.me/memarianjoman
instagram.com/anjomanmemari
www.anjomanmemari.ir

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.