برگزاری سومین جلسهٔ کمیتهٔ حقوقی انجمن صنفی مهندسین معمار

برگزاری سومین جلسهٔ کمیتهٔ حقوقی انجمن صنفی مهندسین معمار

? 1397/11/07 سومین جلسهٔ کمیتهٔ حقوقی انجمن صنفی مهندسین معمار، امروز یکشنبه ٧ بهمن‌ماه ١٣٩٧ برگزار گردید. این جلسه به بررسی کارت سبز و فرم‌های جاری ویژه مهندسین معمار در سازمان نظام مهندسی ساختمان اختصاص یافت. همچنین بررسی مقررات مرت بط با مهندسین معمار در ضوابط...
برگزاری کارگاه آموزشی “الزامات اجرایی و نظارتی نما”

برگزاری کارگاه آموزشی “الزامات اجرایی و نظارتی نما”

? 1397/10/30 کارگاه آموزشی “الزامات اجرایی و نظارتی نما” در تاریخ ٣٠ دی‌ماه ١٣٩٧ با حضور جمعی از اعضاء کمیتهٔ نما و استقبال پرشور مهندسین معمار، در سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد. در این جلسه جناب آقای مهندس “امیر نیک‌کار”...
برگزاری چهارمین جلسهٔ کمیتهٔ ارتباطات انجمن صنفی مهندسین معمار

برگزاری چهارمین جلسهٔ کمیتهٔ ارتباطات انجمن صنفی مهندسین معمار

? 1397/11/01 چهارمین جلسهٔ کمیتهٔ ارتباطات انجمن صنفی مهندسین معمار، در تاریخ دوشنبه ١ بهمن‌ماه ١٣٩٧ برگزار شد. در این جلسه پس از تبادل نظر پیرامون نقاط قوت و ضعف کارگاه آموزشی “الزامات اجرایی و نظارتی نما”، و ارائهٔ پیشنهاداتی جهت بهبود روند برگزاری...
برگزاری دومین جلسهٔ کمیتهٔ حقوقی انجمن صنفی مهندسین معمار

برگزاری دومین جلسهٔ کمیتهٔ حقوقی انجمن صنفی مهندسین معمار

? 1397/10/30 دومین جلسهٔ کمیتهٔ حقوقی انجمن صنفی مهندسین معمار، روز یکشنبه ٣٠ دی‌ماه ١٣٩٧ برگزار شد. در این جلسه در پی همفکری و بیان نقطه نظرات اعضاء محترم، تشکیل کارگروهی جهت « بررسی کارت سبز و فرم‌های جاری ویژه مهندسین معمار در نظام مهندسی» در دستور کار قرار گرفت....
0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.