برگزاری جلسه هيأت مدیره انجمن صنفی مهندسین معمار خراسان رضوی  در روز دوشنبه ١٧ دی‌ماه ١٣٩٧

جلسه هيأت مدیره انجمن صنفی مهندسین معمار خراسان رضوی  در روز دوشنبه ١٧ دی‌ماه ١٣٩٧ برگزار شد و موارد زیر به تصویب رسید: ? برگزاری “کارگاه نما” با همکاری سازمان نظام مهندسی استان و دعوت از “جناب آقای مهندس نیک‌کار” به عنوان مدرس کارگاه:...
0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.