برگزاری سومین جلسهٔ کمیتهٔ حقوقی انجمن صنفی مهندسین معمار

برگزاری سومین جلسهٔ کمیتهٔ حقوقی انجمن صنفی مهندسین معمار

? 1397/11/07 سومین جلسهٔ کمیتهٔ حقوقی انجمن صنفی مهندسین معمار، امروز یکشنبه ٧ بهمن‌ماه ١٣٩٧ برگزار گردید. این جلسه به بررسی کارت سبز و فرم‌های جاری ویژه مهندسین معمار در سازمان نظام مهندسی ساختمان اختصاص یافت. همچنین بررسی مقررات مرت بط با مهندسین معمار در ضوابط...
برگزاری کارگاه آموزشی “الزامات اجرایی و نظارتی نما”

برگزاری کارگاه آموزشی “الزامات اجرایی و نظارتی نما”

? 1397/10/30 کارگاه آموزشی “الزامات اجرایی و نظارتی نما” در تاریخ ٣٠ دی‌ماه ١٣٩٧ با حضور جمعی از اعضاء کمیتهٔ نما و استقبال پرشور مهندسین معمار، در سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد. در این جلسه جناب آقای مهندس “امیر نیک‌کار”...
برگزاری چهارمین جلسهٔ کمیتهٔ ارتباطات انجمن صنفی مهندسین معمار

برگزاری چهارمین جلسهٔ کمیتهٔ ارتباطات انجمن صنفی مهندسین معمار

? 1397/11/01 چهارمین جلسهٔ کمیتهٔ ارتباطات انجمن صنفی مهندسین معمار، در تاریخ دوشنبه ١ بهمن‌ماه ١٣٩٧ برگزار شد. در این جلسه پس از تبادل نظر پیرامون نقاط قوت و ضعف کارگاه آموزشی “الزامات اجرایی و نظارتی نما”، و ارائهٔ پیشنهاداتی جهت بهبود روند برگزاری...
برگزاری اولین جلسه رسمی کمیتهٔ حقوقی انجمن صنفی مهندسین معمار

برگزاری اولین جلسه رسمی کمیتهٔ حقوقی انجمن صنفی مهندسین معمار

? 1397/10/24 اولین جلسه رسمی کمیتهٔ حقوقی انجمن صنفی مهندسین معمار، امروز دوشنبه ٢۴ دی‌ماه ١٣٩٧ با حضور اعضاء هیأت مدیرهٔ این انجمن برگزار شد. در این جلسه سه مولفهٔ حقوق صنفی، اتحادیهٔ صنفی و حقوق فردی اعضاء به عنوان اهداف کمیته تعیین گردید. پس از همفکری و بیان نقطه...
برگزاری سومین جلسه کمیتهٔ ارتباطات انجمن صنفی مهندسین معمار

برگزاری سومین جلسه کمیتهٔ ارتباطات انجمن صنفی مهندسین معمار

? 1397/10/24 سومین جلسه کمیتهٔ ارتباطات انجمن صنفی مهندسین معمار، روز دوشنبه ٢۴ دی‌ماه ١٣٩٧ با حضور هفت نفر از اعضاء برگزار شد. در این جلسه ضمن پیگیری فعالیت‌های انجام شده اعضاء به هماهنگی پیرامون تدارکات و جزئیات اجرایی کارگاه آموزشی “الزامات اجرایی و نظارتی...

برگزاری جلسه هيأت مدیره انجمن صنفی مهندسین معمار خراسان رضوی  در روز دوشنبه ١٧ دی‌ماه ١٣٩٧

جلسه هيأت مدیره انجمن صنفی مهندسین معمار خراسان رضوی  در روز دوشنبه ١٧ دی‌ماه ١٣٩٧ برگزار شد و موارد زیر به تصویب رسید: ? برگزاری “کارگاه نما” با همکاری سازمان نظام مهندسی استان و دعوت از “جناب آقای مهندس نیک‌کار” به عنوان مدرس کارگاه:...
0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.