امكان بررسي طرحهاي ممهور به مهر و امضاي طراح ذي صلاح توسط سازمان

بدين وسيله به اطلاع مهندسين و كارفرمايان محترم مي رساند امكان بررسي طرحهاي ممهور به مهر و امضاي طراح ذي صلاح توسط كارشناسان خبره و صاحب صلاحيت در چهارچوب ارائه خدمات مهندسی بر اساس ماده 37 آیین نامه اجرایی مصوب 1375 هیات محترم وزیران فراهم مي باشد متقاضيان...

رو نمايي از سايت فروش الكترونيكي كتاب سازمان

 رو نمايي از سايت فروش الكترونيكي كتاب سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي در روز شنبه 22 ارديبهشت ماه جاري توسط مهندس حسين كامران ديسفاني رئيس سازمان انجام گردید.  به گزارش روابط عمومي سازمان، در اين مراسم كه مهندس فريدون بهلول نايب رئيس اول، مهندس رضا بشيرخزانه...

كارت تأئيد خدمات مهندسي ( گواهي مراحل نظارت مستمر بر پيشرفت عمليات اجرايي ساختمان )

قابل توجه مهندسين ناظر محترم: با سلام و احترام به اطلاع ميرساند  “ كارت تأئيد خدمات مهندسي”  مصوب هيات چهار نفره استان از ابتداي اسفندماه جاري جايگزين كارت نظارت قبلي مي گردد. اين كارت از اجزاي اصلي پروانه ساختماني بوده كه لازم است توسط كليه ناظرين محترم (معمار،...

نه به تخفيف در ارايه خدمات مهندسي

در راستاي تكريم جايگاه حرفه اي و حيثيت صنفي مهندسين و يكايك اعضاي سازمان بر اساس مباني و اصول حرفه مندي، فرم هاي معرفي مهندسين ناظر و طراح در جهت تحقق اين اهداف از 19 آبان ماه 97 تغيير و فرم هاي جديد ملاك عمل قرار خواهد گرفت. به گزارش روابط عمومي سازمان، مهندسين در...

دسترسي مالكين به اطلاعات تماس مهندسين از طريق سامانه ساجام در صورت تمايل مهندس امكان پذير گرديد

امير طالبيان ؛ مدير واحد فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان: دسترسي مالكين به اطلاعات تماس مهندسين از طريق سامانه ساجام در صورت تمايل مهندس امكان پذير گرديد به منظور كاهش مراجعات به سازمان، تسهيل و شفاف سازي امورات از هفته گذشته امكان دسترسي 37000 كارتابل الكترونيك...
0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.