? ‍‍تبریک به جامعه معماری ?
برای اولین بار دو عضو شورای حل اختلاف مهندس معمار و عضو هیات مدیره انجمن صنفی مهندسین معمار میباشند

?در جلسه اعطای احکام اعضای جدید شورای حل اختلاف سازمان مطرح شد:

?بررسی صلاحیت ها و وظایف شورای حل اختلاف
– ایجاد وحدت رویه در روند اجرایی شورای حل اختلاف
– جلوگیری از اظهار نظرها و رای های مقطعی، نقطه ای و حساس
– جمع آوری آرای صادره مربوط به شورای حل اختلاف جهت تهیه فرم های همسان
– یکسان سازی آرا در موارد مشابه
– در هماهنگی با شورای حل اختلاف دادگستری استان مقرر گردید یک شعبه حل اختلاف با اختیار صدور حکم در سازمان نظام مهندسی تشکیل گردد.
– اعطای احکام اعضای شورای حل اختلاف در دوره جدید (مهندس کامران جنتی پور، مهندس محمد شوقی طوسی، مهندس فرامرز ذوقی مرندیز، مهندس مجید شهرکی، مهندس محمود یوسفی، مهندس بشیر، مهندس مسعود حسینی فاطمی، مهندس عبدالمجید رفائی افشار و مهندس مسعود افخمی)

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.