💌 1401/01/01

می‌خواهم برایتان آرزویی کنم
که شما را در تمام فصول زندگی،
در سرما و گرمای روزگار،
در تمام باران‌ها،
برف‌ها،
طوفان‌ها،
خشکسالی‌ها،
شکست‌ها و موفقیت‌ها،
شادی‌ها و غم‌ها،
از دست دادن‌ها و به دست آوردن‌ها
در امان و قرار دارد ..

آرزو می‌کنم آن قدر به خودتان رسیده باشید و برسید
و آن قدر در قلبتان آگاهی و در ذهنتان روشنایی باشد و بیاید
که تمام زندگی را – هر طور که پیش رود –
مشتاقانه،
امیدوارانه،
سرافرازانه،
و عاشقانه، زندگی کنید؛

باشد که سال بعد، همین حوالی،
خشنود از خود و آنچه گذشته، به یکدیگر لبخند بزنیم
و همچنان چون بهار، مشتاق و سرافراز و عاشقِ زندگی باشیم ..

🌹 ســــال نو مـــبارڪـ 🌹

─┅═ঊঈ 💭.•°•💭.•°•💭.•°•💭 ঊঈ═┅─

t.me/memarianjoman
instagram.com/anjomanmemari
www.anjomanmemari.ir

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.