🛍 1401/01/06

✨15% تخفيف ویژه✨

«به همت کمیتهٔ رفاهی انجمن صنفی مهندسان معمار،تفاهم نامه‌ای میان مجموعهٔ ورزشی راف و کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی حرف مهندسی ساختمان منعقدگردید»

به موجب این تفاهم‌نامه،اعضاء محترم می‌توانند با ارائه معرفی ‌نامه ازسوی انجمن ویا ارائه کارت عضویت از ١۵% تخفیفات موضوع این تفاهم‌نامه درقالب دریافت ٣ جلسهٔ مازاد برروی کلیهٔ دوره‌های ١٢ جلسه‌ای عادی وVIP وهمچنین دریافت ۵ روز مازاد بر ٣٠ روز عضویت ماهیانه،بهره‌مند شوند.

مجموعه مختص آقایان است وبستگان درجه یک بانوان عضو انجمن‌ها نیز میتوانند با ارائه مدارک شناسایی،از این خدمات استفاده نمایند.

▫️لیست انجمن‌های مشمول این تفاهم‌نامه:

١. کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی حرف مهندسی ساختمان خراسان رضوی.
٢. انجمن صنفی کارفرمایی دفاترمهندسی خراسان رضوی.
٣. انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان شهر مشهد.
۴. انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان معمار خراسان رضوی.
۵. انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان شهرساز خراسان رضوی.
۶. انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان گاز خراسان رضوی.
٧. انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های طراح و ناظرحقوقی.
٨. انجمن آزمایشگاه های جوش وبتن خراسان رضوی.
٩. انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان عمران خراسان رضوی.
١٠. انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان خراسان رضوی.
١١. انجمن صنفی کارگری مهندسان مکانیک خراسان رضوی.
١٢. انجمن صنفی کارگری مهندسان برق خراسان رضوی.
١٣. انجمن صنفی کارگری مهندسان گاز خراسان رضوی.
١۴. جامعهٔ نقشه برداران خراسان رضوی.

▫️آدرس :
بین هاشمیه ۴ و ۶

─┅═ঊঈ 💭.•°•💭.•°•💭.•°•💭 ঊঈ═┅─

t.me/memarianjoman
instagram.com/anjomanmemari
www.anjomanmemari.ir

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.