🗳 1400/09/22

✨آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت دوّم و عادی نوبت دوّم انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان معمار خراسان رضوی✨

        احتراماً بدینوسیله از علاقمندان به کاندیداتوری در هشتمین دورهٔ انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان معمار خراسان رضوی دعوت می‌شود، درخواست کتبی خود را به همراه کلیهٔ مدارک، به دفتر انجمن تحویل نمائید.

•• مدارک مورد نیاز:

١. دو قطعه عکس پرسنلی ۴×٣
٢. تصویر آخرین مدرک تحصیلی.
٣. تصویر پشت و روی کارت ملّی و شناسنامه.
۴. تصویر پروانهٔ اشتغال به کار سازمان نظام‌مهندسی ساختمان.
۵. ارائهٔ مستندات سوابق عضویت سه سال اخیر در انجمن صنفی.
۶. درخواست کتبی کاندیداتوری هیأت مدیره و بازرس دورهٔ هشتم.

✨ جهت شرکت در مجمع و انتخابات، تمدید عضویت اعضاء و ارائه کارت واکسيناسيون الزامی است ✨

•• سامانه درخواست کارت واکسن:

https://vcr.salamat.gov.ir/fa

       ─┅═ঊঈ 💭.•°•💭.•°•💭.•°•💭 ঊঈ═┅─

t.me/memarianjoman
instagram.com/anjomanmemari
www.anjomanmemari.ir

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.