مورخ 22/5/97 ساعت 16 جلسه مجمع انجمن صنفی مهندسان معمار با تدبیرهیات مدیره محترم دوره ششم انجمن صنفی و حضورکم اعضا محترم به حد نصاب رسید و موجبات تشکیل رسمی مجمع فراهم گردید ساعت 16:40بعد از به رسمیت شناخته شدن جلسه توسط بازرس محترم اداره کار جناب آقای مهندس راستین ، هیات رییسه مجمع با حضور آقایان دکتر نوبری ودکترخدایی و مهندس اعرابی و مهندس اورعی و خانم مهندس شیرنگی تشکیل گردید

در ساعت اول خانم مهندس مهاجرنایب رییس دوره ششم و مهندس شیرازیان دبیر انجمن اصلاحات اساسنامه که در دستور کار جلسه مشخص شده بود به رای گیری اعضا انجمن وتصویب هیات رییسه محترم رساندند و بعد از آن جناب آقای مهندس نورین مقدم گزارش عمکرد هیات مدیره و خانم دکتر اکبری گزارش خزانه داری را ارایه فرمودند

در ساعت 18:30 یک ربع زمان پذیرایی به مدعوین محترم اختصاص داده شد

در آخر ساعت 18:45 پس از مشخص شدن نامزدهای انتخابات دوره هفتم و درج نام آنها بر روی تخته اعلامیه و معرفی ایشان به حضار انتخابات توسط هیات رییسه مجمع و اعضا و برگه های وکالت اعضا غایب صورت گرفت و اعضای هیات مدیره دوره هفتم انتخاب شدند .

 

**  ضمن تشکر از هیات مدیره محترم دوره ششم و تبریک به هیات مدیره محترم دوره هفتم نتیجه انتخابات مجمع تقدیم حضور می گردد

 

 

** منتخبین دوره هفتم هیئت مدیره انحمن صنفی مهندسین معمار :

– جناب آقای دکتر احسان جبروتی

–  سرکار خانم مهندس گلستان

–  جناب آقای مهندس جنتی پور

–  جناب آقای مهندس حق دوست

–  جناب آقای مهندس فاطمی

–  جناب مهندس خاکسار

– سرکار خانم دکتر زنده دلان و دکتر ابراهیمی

 

 

** پیام جناب مهندس ساسان نورین مقدم ( رییس هیئت مدیره دوره ششم انجمن صنفی مهندسین معمار ) :

 

با دروود فراوان به همكاران صنف مهندسي معماري خراسان رضوي

با اعتماد هم صنفان ارجمند و همراهي عزيزان در دوره پيشين، با همت همكاران هئيت مديره اقداماتي دنبال شد كه اميدورام موثر بوده باشد. بر خود لازم دانستم از همه ي تلاش هاي دوستان خودم قدرشناسي كنم ؛

خانم دكتر اكبري عزيز با دقت نظرهايشان ،
خانم مهندس مهاجر ارجمند با پي گيري هاي
خاصشان ، رضاجان حجازي عزيز كه تا نيمه راه با ما بود ، رضاي عزيزتر ازجان امينيان با حساسيت هاي ويژه ش ، هادي خان شفائي با نگاه متعصبانه پرشور و پرحرارتش ، حامد خان خاكسار دوست داشتني .

بهروز خان پيراسته و كامران عزيز جنتي پور كه هر از گاهي توجه مي دادند و حاضر بودند در همفكري ها .

استادي از نوع دكتر آسيه و شيرازيان از نوع مهندس ناعمه ش ،

و همه ي خانواده ي معماري خراسان كه در راه سه ساله هم پايمان بودند ،

آنهايي كه نقدمان نمودند و دوستاني كه با حساسيت مسائلشان را به انجمن منتقل و پي گيري كردند .

و در پايان دوستاني كه كانديد شدند و آمدند تا باري را براي معماري بردارند،
عزيزاني كه به راي جمع منتخب شدند

خدا يارتان و تلاشتان پاينده
ضمن اعلام آمادگي براي هر گونه ياري، به منتخبان عزيز صميمانه تبريك عرض مي كنم و براي ايشان آرزوي بهروزي دارم

 

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.