📑 1399/07/08-09-10
كارگاه آموزشی تخصصی 

“نظارت و اجراي وال پست ها”

طراحی و اجرای نماهای ساختمانی، ديوارها و اجزای غيرسازه‌ای بر اساس
پيوست ششم آيين نامه ٢٨٠٠ زلزله و نشريه ٧١۴ سازمان برنامه و بودجه

در دو بخش تئوری و كارگاه عملی :

▫️بخش تئوری – ۶ ساعت (آنلاين )

•• مدرس : دكتر خواجه عطاری – عضو هيأت علمی مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازی
•• تاريخ برگزاری : ١٣٩٩/٠٧/٠٨ و  ١٣٩٩/٠٧/٠٩ از ساعت ١۵ الی ١٨

▫️بخش كارگاهی –  ۶ ساعت (حضوری)

•• محل برگزاری : مشهد- فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی
•• تاريخ برگزاری : ١٣٩٩/٠٧/١٠

▫️هزينه ثبت نام: ٩٠٠,٠٠٠ ريال

ارائه گواهینامه مشترك
“دفتر منطقه‌ای شمال شرق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی”
و “اداره كل فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی”

▫️ثبت نام:  LMS.bhrc.ac.ir

              ─┅═ঊঈ 💭.•°•💭.•°•💭.•°•💭 ঊঈ═┅─

t.me/memarianjoman
instagram.com/anjomanmemari
www.anjomanmemari.ir

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.