?

نشست تخصصی معماری و شهرسازی

شهر زیست پذیر
“انگاره‌های معماری در طراحی محیط”

پنجشنبه ١٢ دی‌ماه ١٣٩٨ – ساعت ٨:٣٠-١٣
دانشکدهٔ معماری و شهرسازی دانشگاه خیام سالن آمفی‌تئاتر

─┅═ঊঈ ?.•°•?.•°•?.•°•? ঊঈ═┅─

t.me/memarianjoman
instagram.com/anjomanmemari
www.anjomanmemari.ir

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.