💌 1400/07/07

همکاران ارجمند

   مشارکت در انتخابات این دورهٔ هئیت مدیرهٔ سازمان نظام مهندسی استان، فرصت ارزشمندی است برای ایجاد همگرایی، انسجام صنفی و آفرینش ساختاری نو‌ درحوزهٔ تخصصی معماری..

✨انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان معمار خراسان رضوی، کلیهٔ همکاران را به شرکت پر شور در این انتخابات دعوت می‌نماید✨

          ─┅═ঊঈ 💭.•°•💭.•°•💭.•°•💭 ঊঈ═┅─

t.me/memarianjoman
instagram.com/anjomanmemari
www.anjomanmemari.ir

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.