– تعدادجلسات تشکیل شده : 50 جلسه
– تعداد مصوبات : 190 مصوبه
– تعداد مصوبات اجرایی شده :47%
– تعداد مصوباتی که نیاز به پی گیری دارد : 53 %

برخی از مصوبات اجرایی شده در دوره گزارش :

– جلوگیری از تخریب خانه های تاریخی
– تاسیس دفاتر نمایندگی های شهرستان ها در استان خراسان رضوی
– بروزرسانی سخت افزار و ملزومات انجمن صنفی
– حمایت و ترغیب نهادهای دانش بنیان معماری و تشکل های مردم نهاد
– برگزاری جلسات مشترک با هئیت مدیره ادوار، گروه تخصصی و …
– تبیین و تدوین چشم انداز مقدماتی انجمن
– گردهمایی های مهندسان معمار به تناوب
– تنظیم تفاهم نامه برای برگزاری دوره های حرفه مندی با نمایندگان دانشگاه
–  برگزاری مسابقه «جایزه معمار» با همکاری کانون ملی معماری ایران
– انجام تفاهمات اولیه با مجموعه های تخصصی معین در قالب تنظیم و تدوین برنامه بودجه ، پشتیبانی حقوقی و …..

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.