💌 1400/11/03

“جلسهٔ هم‌اندیشی انجمن صنفی مهندسان معمار خراسان رضوی”

باسلام

احتراماً بدین‌وسیله ازاعضاء محترم انجمن صنفی مهندسان معمار دعوت می‌شود در جلسهٔ هم‌اندیشـی و تبادل نظر وهم‌افزایی موضوعات و مطالبات صنفی وپاسخگویی به سؤالات وابهامات همکاران، شرکت نمایند.

حضور دراین جلسه برای عمـوم اعضاء انجمن صنفی مهندسان معمار آزاد است؛ باتوجه به شرایط بهداشتی و ضوابط ادارهٔ اماکن احتراماً جهت حضور تا ٢۴ ساعت قبل به دفتر انجمن اطلاع دهید.

▫️زمان: یکشنبه ٣ بهمن‌ماه ١۴٠٠ – ازساعت ١۵ الی ١٨
▫️مکان: سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان

      ─┅═ঊঈ 💭.•°•💭.•°•💭.•°•💭 ঊঈ═┅─

t.me/memarianjoman
instagram.com/anjomanmemari
www.anjomanmemari.ir

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.