📆 1400/10/14

جلسهٔ مشترک هیأت مدیرهٔ انجمن صنفی مهندسان معمار خراسان رضوی و هیأت مدیرهٔ انجمن صنفی مهندسان شهرساز خراسان رضوی، جهت طرح مسائل مشترک موجود و بررسی سیاست‌های پیشنهادی مواجهه با آن‌ها.

       ─┅═ঊঈ 💭.•°•💭.•°•💭.•°•💭 ঊঈ═┅─

t.me/memarianjoman
instagram.com/anjomanmemari
www.anjomanmemari.ir

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.