کارگاه آشنایی با چک لیست های نظارتی از کسر سهمیه تا مرحله سفت کاری روز سه شنبه ۴ دی ماه جاری با حضور ۷۰ نفر از مهندسین معمار به مدت ۶ ساعت توسط انجمن معماری و با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان در محل سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی سازمان، در این دوره ابتدا مهندس کامران جنتی پور دبیر انجمن صنفی مواردی را در خصوص بررسی و کنترل نقشه ها مطرح نمود؛ در ادامه به آنچه یک مهندس معمار می بایست قبل از کسر سهمیه و شروع به کار تا مرحله سفت کاری کنترل و گزارش نماید، پرداخت.
لزوم بازنگری و ارائه نقشه های کامل تر معماری همراه با جزئیات توسط مهندسین طراح از جمله دیتیلهای مربوط به اجرای میانقاب ها و نحوه صحیح اتصالات را تشریح و دستور العمل مربوطه را ارائه نمود.
در ادامه کارگاه، توضیحات لازم توسط مهندس مریم عرب احمدی مدیر کل امور شهر سازی شهرداری مشهد در راستای دو مرحله ای شدن پروانه ها طبق ضوابط معماری و شهر سازی ارائه گردید.
وی گفت: با توجه به هماهنگی موجود میان هیات مدیره دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با حوزه معماری و شهرسازی شهرداری مشهد، روند صدور پروانه و کسر ظرفیت‌ تسریع یافته و کنترل ضوابط شهرسازی در هنگام صدور پروانه و الزام گزارشات ناظرین معمار مورد تأکید بیشتری قرار می گیرد‌.
همچنین طی جلسه پرسش و پاسخ نیز مواردی از سوی مهندسین حاضر در کارگاه مطرح و پاسخ ها از سوی اساتید دوره ارائه شد.
بر پایه این خبر چک لیست های پیشنهادی که در طراحی و نظارت پروژه تا مرحله سفت کاری مهندسان معمار می بایست، مورد توجه قرار دهند، به ایشان اعطا و مقرر گردید چهار دوره مشابه تا انتهای سال توسط انجمن صنفی مهندسین معمار برگزار گردد.

در این دوره ابتدا دبیر محترم انجمن صنفی جناب آقای مهندس کامران جنتی پور به مواردی که مهندسین معمار قبل از کسر سهمیه و شروع به کار تا مرحله سفت کاری میبایست بررسی و کنترل کنند توضیحات کاملی همراه با چک لیست تنظیم شده ارائه نمودند.

در ادامه سرکار خانم مهندس عرب احمدی در خصوص ضوابط معماری و شهرسازی در دو مرحله ای شدن پروانه ها توضیحات لازم را ارائه فرمودند

ٍ مدیر محترم شهرسازی شهرداری مشهد ضمن نوید هماهنگی بهتر هیات مدیره کنونی سازمان نظام مهندسی با حوزه شهرسازی و روند جدید صدور پروانه ها کسر ظرفیت‌ها تاکید به کنترل ضوابط شهرسازی در هنگام صدور پروانه و الزام گزارشات ناظرین معمار نمودند .

در ادامه مهندس جنتی پور در خصوص لزوم بازنگری و ارائه نقشه های کامل تر معماری همراه با جزئیات از جمله دیتایلهای مربوط به اجرای میانقابها و نحوه صحیح اتصالات صحبت کردند ودر پایان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند .

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.