? 1397/11/01

چهارمین جلسهٔ کمیتهٔ ارتباطات انجمن صنفی مهندسین معمار، در تاریخ دوشنبه ١ بهمن‌ماه ١٣٩٧ برگزار شد.

در این جلسه پس از تبادل نظر پیرامون نقاط قوت و ضعف کارگاه آموزشی “الزامات اجرایی و نظارتی نما”، و ارائهٔ پیشنهاداتی جهت بهبود روند برگزاری اینگونه کارگاه‌های آموزشی، موارد زیر در دستور کار قرار گرفت:

• ارزیابی مصور و مرقومی نظرسنجی‌های به عمل آمده از شرکت‌کنندگان کارگاه آموزشی ٣٠ دی‌ماه؛
• دعوت از علاقه‌مندان به جهت تشکیل و راه‌اندازی کمیتهٔ تعاون؛
• امکان‌سنجی تهیه و نشر سررسید کاربردی سال ١٣٩٨ ویژهٔ مهندسین معمار؛
• و شروع مذاکرات جهت جلب حمایت‌های مالی و فراهم‌سازی امکانات رفاهی اعضاء.

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.