اولین جلسه مشاوره و راهنمایی در خصوص مشکلات همکاران معمار دوشنبه 19 آذر ماه 1397 , برگزار شد .

در این جلسه تعداد شش نفر از اعضا محترم انجمن صنفی با تعیین وقت قبلی شرکت و راهنمایی های لازم را دریافت نمودند .

امیدواریم با ایجاد کمیته های اجرایی مختلف در انجمن شاهد فعالیتهای متنوع و کاربردی بیشتری باشیم .

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.