بر اساس ماده 14 قانون و ماده71 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اعضای جدید هیأت رییسه سال اول دوره هشتم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان ؛  جلسه هیأت مدیره دوره هشتم با دستور کار انتخاب هیأت رئیسه ، عصر روز شنبه ۵  آبان ماه جاری برگزار شد.

در این انتخابات، مهندس حسین شرکا به عنوان رییس با کسب ۱۵ رای از ۱۵ رای ماخوذه، دکتر حمید کاظمی به عنوان نایب ریيس اول با کسب ۱۵ رای از ۱۵ رای ماخوذه و دکتر امیر هوشنگ انصاری به عنوان نایب رییس دوم با کسب ۱۵ رای از۱۵ رای ماخوذه و  مهندس زهرا زمانی به عنوان دبیر سازمان ۱۵ رای از ۱۵ رای ماخوذه انتخاب شدند.

لازم بذکر است با اکثریت آرای هیات رییسه منتخب، مهندس رضا بشیر  به سمت خزانه دار سازمان انتخاب شدند.

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.