با توجه به نامه شماره ۱۳/۸۱۹۰۰مورخ ۹۹/۱۰/۲۲ مدیر‌کل راه‌وشهرسازی استان، مبنی بر افزایش حق‌الزحمه ارائه خدمات‌مهندسی، با میزان۲۵٪ مازاد بر تعرفه سال ۱۳۹۸؛ موضوع توسط ریاست سازمان طی نامه شماره ۹۹/۲۶۳۶۲ مورخ۹۹/۱۰/۲۳ ابلاغ اجرایی گردید.

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.