همواره در این چند سال اخیر یکی از خواسته های مهندسین و همکاران محترم معمار ایجاد و امکان فضایی برای مشاوره و راهنمایی در خصوص مشکلات ایشان در امر طراحی و نظارت بوده است .

بر این اساس :

در جلسه انجمن صنفی مهندسین معمار مصوب گردید , آغاز فعالیت زیرگروه کمیته حقوقی در خصوص

مشاوره و راهنمایی در خصوص نحوه گزارش نویسی و مشکلات شورای انتظامی همکاران معمار
??? ( عضو ) ??? انجمن صنفی

هر هفته دوشنبه ساعت ۱۲ تا ۱۳

مکان : محل انجمن صنفی واقع در حاشیه ارشاد
تلفن جهت هماهنگی : ۳۷۶۸۴۸۱۸

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.