هزينه دوره براي عموم : 70 هزار تومان

هزينه دوره براي اعضا انجمن صنفي معماران: 50 هزار تومان

تعداد ساعات آموزش تئوري : 6ساعت   

محل دوره: سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسي ساختمان

تاريخ برگزاري دوره: روز سه شنبه مورخ  97/10/04 ساعت 14:30 الي 19:30

تلفن تماس :  37684818-051 

جهت ثبت نام آنلاین به سايت انجمن صنفي مهندسان معمار مراجعه یا اینجا کلیک نمایید … 

شماره كارت جهت واريز هزينه ثبت نام: 5022291018323293

مدرسين :

خانم مهندس عرب احمدي , مديركل امور شهرسازي شهرداري مشهد

 آقاي مهندس كامران جنتي پور  , دبير انجمن صنفي مهندسان معمار

 

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.