سمینار آموزشی حقوق مهندسی

برای کلیه رشته‌ها

با حضور:
مهندس کامیار میررضوی

▫️زمان: سه شنبه ١٢ شهریور ماه ١٣٩٨
از ساعت ١۴:٣٠ الی ٢٠:٠٠

▫️مکان: مشهد مقدس .. سالن نور (بین آبکوه ٢و۴)

توضیحات

برای کلیه رشته‌ها

با حضور:
مهندس کامیار میررضوی

▫️زمان: سه شنبه ١٢ شهریور ماه ١٣٩٨
از ساعت ١۴:٣٠ الی ٢٠:٠٠

▫️مکان: مشهد مقدس .. سالن نور (بین آبکوه ٢و۴)

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.