دوره آشنایی با چک لیست های نظارتی و نحوه صحیح گزارش نویسی

 

تاریخ برگزاری:  28 آبان ماه 1397

ساعت : 14:30 الی 19:30

مکان برگزاری: نبش پیام ۱۲ -سالن اجتماعات نظام مهندسی

تلفن: 05137684818

 

توضیحات

برگزار شد

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.