بررسی جایگاه ابزارهای شبیه ساز در طراحی های نوین بر اساس کد انرژی ساختمان

لطفا قبل از ثبت نام از اینجا عضو شوید
(مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان)
مدرس: حامد مصلحی
▫️زمان: چهارشنبه ٣ اردیبهشت‌ماه ١٣٩٩ ساعت ١٧:٣٠

توضیحات

وبینار آموزشی آنلاين و رایگان

لطفا قبل از ثبت نام از اینجا عضو شوید

(مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان)

مدرس: حامد مصلحی
(مدرس سیستم مدیریت انرژی، مشاور و مجری نرم‌افزارهای انرژی)

▫️زمان: چهارشنبه ٣ اردیبهشت‌ماه ١٣٩٩ ساعت ١٧:٣٠
▫️به صورت آنلاين

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.