آشنایی با چک لیست های نظارتی از کسر سهمیه تا سفت کاری

 

مدرسان: مهندس جنتی پور ، مهندس عرب احمدی

تاریخ برگزاری: سه شنبه ۴ دی ماه

زمان : از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰

مکان برگزاری: مشهد – نبش پیام ۱۲ – سالن اجتماعات نظام مهندسی

تلفن هماهنگی: ۰۵۱۳۷۶۸۴۸۱۸

مهلت ثبت نام به پایان رسید

توضیحات

مدرسان: مهندس جنتی پور ، مهندس عرب احمدی

تاریخ برگزاری: سه شنبه ۴ دی ماه

زمان : از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰

مکان برگزاری: مشهد – نبش پیام ۱۲ – سالن اجتماعات نظام مهندسی

تلفن هماهنگی: ۰۵۱۳۷۶۸۴۸۱۸

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.