انتخاب 4 عضو شورای انتظامی و 8 گزینه پیشنهادی بازرس سازمان به مجمع عمومی در جلسه هیات مدیره 14 مردادماه 96

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ در ابتدای جلسه مهندس کامران دیسفانی ریاست سازمان ضمن تبریک ولادت باسعادت امام رضا(ع) گزارش و نطق پیش از دستور را بیان نمود و پس از آن با توجه به دستور کار جلسه ابتدا انتخابات اعضای شورای انتظامی سازمان به رأی گیری گذاشته شد، که طی آن از...

جلسه گروه تخصصی پنجم مرداد 96

جلسه امروز گروه تخصصی 5/5 با حضور مهمانان محترم :خانم مهندس يعقوبي كارشناس كميسيون فنی خانم مهندس مهاجر دبير كميسيون مقررات ملي و كميسيون ايمني و حفاظت از حريق و خانم مهندس عرب احمدي سرپرست مديريت طرح هاي توسعه شهري شهرداري مشهد جهت تعامل و همکاری بیشتر...
0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.