برگزاری چهارمین جلسهٔ کمیتهٔ ارتباطات انجمن صنفی مهندسین معمار

برگزاری چهارمین جلسهٔ کمیتهٔ ارتباطات انجمن صنفی مهندسین معمار

? 1397/11/01 چهارمین جلسهٔ کمیتهٔ ارتباطات انجمن صنفی مهندسین معمار، در تاریخ دوشنبه ١ بهمن‌ماه ١٣٩٧ برگزار شد. در این جلسه پس از تبادل نظر پیرامون نقاط قوت و ضعف کارگاه آموزشی “الزامات اجرایی و نظارتی نما”، و ارائهٔ پیشنهاداتی جهت بهبود روند برگزاری...
0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.