دعوت به شرکت پر شور در نهمین دورهٔ انتخابات هیأت مدیرهٔ سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

دعوت به شرکت پر شور در نهمین دورهٔ انتخابات هیأت مدیرهٔ سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

💌 1400/07/07 همکاران ارجمند    مشارکت در انتخابات این دورهٔ هئیت مدیرهٔ سازمان نظام مهندسی استان، فرصت ارزشمندی است برای ایجاد همگرایی، انسجام صنفی و آفرینش ساختاری نو‌ درحوزهٔ تخصصی معماری.. ✨انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان معمار خراسان رضوی، کلیهٔ همکاران را به شرکت پر...
✨دعوت انجمن صنفی به شرکت پر شور در نهمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان و حمایت از تمام کاندیداها✨

✨دعوت انجمن صنفی به شرکت پر شور در نهمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان و حمایت از تمام کاندیداها✨

🔖 1400/06/31 ✨ دعوت انجمن صنفی به شرکت پر شور درنهمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان و حمایت از تمام کاندیداها✨           ─┅═ঊঈ 💭.•°•💭.•°•💭.•°•💭 ঊঈ═┅─ t.me/memarianjoman instagram.com/anjomanmemari...

ابلاغ افزایش تعرفه خدمات فنی و مهندسی در سال 1399

با توجه به نامه شماره ۱۳/۸۱۹۰۰مورخ ۹۹/۱۰/۲۲ مدیر‌کل راه‌وشهرسازی استان، مبنی بر افزایش حق‌الزحمه ارائه خدمات‌مهندسی، با میزان۲۵٪ مازاد بر تعرفه سال ۱۳۹۸؛ موضوع توسط ریاست سازمان طی نامه شماره ۹۹/۲۶۳۶۲ مورخ۹۹/۱۰/۲۳ ابلاغ اجرایی...
0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.